• {{data.ParaBirimi}} : {{data.Satis}}

KURUMSAL

Hızlı büyüme için tasarımlanmış ve buna müsait teknolojiyi sunan ve kullanan, geniş kitlelere hitap eden ve sunduğu hizmeti kullanıcıya ulaştıran, ihtiyaç gideren (yeri geldiğinde ihtiyaç haline dönüştüren) sürekliliğe sahip ve gelişmeye - geliştirmeye müsait bir girişim fikri sonucunda; Çalışanların iş hayatında yaşamış oldukları problemlerine çözüm olmak amacıyla teknolojik tüm imkanlar dahilinde geliştirmiş olduğumuz yenilikçi bir hizmet ile Start-Up projemizi hayata geçirmiş bulunmaktayız.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilli “Tayin Sepeti” kamusal alanda yenilikçi fikirleri ile lisanslı bir MARKA olmuştur.

MİSYONUMUZ

Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışan memnuniyetinin ve kamu hizmetlerinin optimum seviyede sağlanması için, kurum personellerinin karşılıklı olarak il içi/il dışı yer değişikliğini kolaylıkla sağlaması üzerine kurulmuş bir sosyal sorumluluk hizmeti vermek öncelikli misyonumuzdur. Bununla birlikte kamuda ve özel sektörde çalışma hayatına dair gelişmeleri ve mevzuata ilişkin bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.VİZYONUMUZ

Türkiye'nin kamusal alanında yaptığımız yenilikçi ve pragmatik çalışma düzenini, Türkiye genelinde hizmet birimleri, mağazaları veya çalışma alanları bulunan özel sektör işyerlerinde de uygulanabilir hale getirmek.DEĞERLERİMİZ

Kaliteli İletişim
Operasyonel Mükemmeliyetçilik
Çalışan memnuniyeti
Kaynakların etkin ve verimli kullanımı
Güvenilir ve saygın
Şeffaflık
Sonuç odaklılık
Öncülük ve Etkinlik