• {{data.ParaBirimi}} : {{data.Satis}}

SGK’DAN KIDEM TAZMİNATI YAZISI ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR ?

Güncelleme Tarihi: 5/14/2024 12:56:14 PM

SGK’DAN KIDEM TAZMİNATI YAZISI ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR ?

 22.06.2013 tarihli 2013-26 sayılı genelgenin 4 üncü maddesinde; 4447 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (5) numaralı bentle 506 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları (sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı) veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak, kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde, sigortalılara kıdem tazminatı ödeneceği öngörülmüştür.   Talep edenlere kıdem tazminatına esas yazının verilmesi için sigortalıların Kanunda öngörülen yaş dışındaki diğer koşulları (prim gün sayısı ve sigortalılık süresi) yerine getirmesi gerekmektedir.