• {{data.ParaBirimi}} : {{data.Satis}}

Memurlara Sendika Aidatı Şoku !

Güncelleme Tarihi: 3/7/2024 2:36:48 PM

Memurlara Sendika Aidatı Şoku !

05.03.2024 tarihli ve 32480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 2023/12 Esas ve 2024/12 Karar sayılı Kararı ile Toplu Sözleşme İkramiyesini düzenleyen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesini 2 nci ve 4 üncü fıkraları iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin Toplu Sözleşme İkramiyesi ile ilgili kararı, kanuna işlenmiştir. 

Buna göre sendika üyesi memurlar, üçer aylık dönemler halinde, 750 gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda ortaya çıkan 570 TL alacaklar. Bu da aylık 190,22 TL yapmaktadır. Bu durumda, yeni bir kanuni düzenleme yapılana kadar, sendika üyesi memurların 537,94 - 190,22 = 347,72 TL aylık kayıpları olacaktır. 

İptal kararı neticesinde sendika üyesi olan memurlar, sendika üyesi olmayan memurlara kıyasla avantajlı duruma geçti. Yukarıdaki tabloda sendika üyesi olan memurların ünvanlara göre aylık kayıplarını sizler için özetledik.