• {{data.ParaBirimi}} : {{data.Satis}}

İşçilerin İzin Türlerine Göre İzin Süreleri

Güncelleme Tarihi: 3/10/2024 2:02:53 AM

Sürekli İşçilerin 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmeleri neticesinde oluşan izin türlerine ilişkin tablodur. Tablo ağırlıklı olarak uygulanan toplu iş sözleşmeleri dikkate alınarak düzenlenmiştir. Tablodaki birçok izin türü tüm kurumlarda geçerli olmakla birlikte bazı izin türleri bazı kurumlarda bulunmayabilir.